Letní koupaliště Ostrava Poruba

 

Letní koupaliště Ostrava-Poruba, Rekreační 74/236, 708 00 Ostrava – Poruba, telefon: 596 977 611  

Více informací na: http://www.sareza.cz/letni-koupaliste-ostrava-poruba/koupaliste/


Zaměstnanec (v souladu se zásadami FKSP) hradí 50% ceny vstupného (zbylá část je hrazena z prostředků zaměstnavatele). Vyúčtování (úhradu) zaměstnanec provede při vrácení permanentky a na základě doloženého pokladního dokladu. Permanentky jsou určeny zaměstnancům OŘ Ostrava, což je při zapůjčení nutno doložit služebním průkazem. Čerpání je omezeno částkou 500,-Kč na zaměstnance za měsíc. Zaměstnanec je povinen zapůjčenou permanentku vrátit do 7-mi dnů. Permanentky jsou (po předchozí telefonické domluvě) k zapůjčení na následujících pracovištích:

1) Sekretariát ředitele OŘ, Muglinovská 1038, Ostrava, p. Svrčinová M., tel.č. 9727 66 105 – celkem k zapůjčení 5 ks permanentek
2) pracoviště SZO Ostrava-Svinov, Peterkova (řídící stavědlo), Ostrava-Svinov, p. Rajdusová J., tel.č.: 9727 61 187, celkem k zapůjčení 12 ks permanentek
3) pracoviště PO Ostrava, sekretariát, ul. Skladištní, p. Kuchařová, tel.č. 9727 62 112 – celkem k zapůjčení 16 ks permanentek
4) pracoviště SZO Bohumín, Ad. Mickiewicze 67 (ústřední stavědlo), p. Vyroubalová, tel.č. 56 594 – celkem k zapůjčení 3 ks permanentek

5) pracoviště SZO Ostrava, Na náspu (řídící stavědlo Ostrava hl.n.), p. Puchalová, tel.č. 62 181 – celkem k zapůjčení 2 ks permanentek