Wellness & spa centrum Vendryně

 

• TENIS HOTEL VITALITY, a.s., č.p. 1217, 739 94 Vendryně
• tel.: +420 595 530 633, mob: 734 573 673

• více informací na: http://www.hotelvitality.cz/wellness-spa-centrum

Zaměstnanec (v souladu se zásadami FKSP) hradí 50% ceny vstupného (zbylá část je hrazena z prostředků zaměstnavatele). Vyúčtování (úhradu) zaměstnanec provede při vrácení karty/permanentky a na základě doloženého pokladního dokladu.

Permanentky jsou určeny zaměstnancům OŘ Ostrava, což je při zapůjčení nutno doložit služebním průkazem. Čerpání je omezeno částkou 500,-Kč na zaměstnance za měsíc.
 Zaměstnanec je povinen zapůjčenou permanentku vrátit do 7-mi dnů ( v případě menšího zájmu je možno vrácení po telefonické dohodě posunout).

Permanentky jsou (po předchozí telefonické dohodě) k zapůjčení na pracovišti:

1) PO Český Těšín, Nádražní 274/25, IŽD p. Grošová Iveta , tel.č. 972 754 266, e-mail: grosova@szdc.cz , v případě nepřítomnosti na sekretariátu PO Český Těšín, u p.Vrečkové Marcely, tel.č. 9727 54 439  – celkem k zapůjčení 5 ks permanentek

2) sekretariátu OŘ Ostrava,  Muglinovská 1038, tel.č. 972 766 106, e-mail: svrcinova@szdc.cz ,  – celkem k zapůjčení 1 ks permanentky