Studénka - sauna

 

Sportovní centrum, Budovatelská 770, Studénka


více informací na: http://www.sak-studenka.cz/sportovni-centrum


Zaměstnanec (v souladu se zásadami FKSP) hradí 50% ceny vstupného (zbylá část je hrazena z prostředků zaměstnavatele). Vyúčtování (úhradu) zaměstnanec provede při vrácení karty/permanentky a na základě doloženého pokladního dokladu. Permanentky jsou určeny zaměstnancům OŘ Ostrava, což je při zapůjčení nutno doložit služebním průkazem. 

Čerpání je omezeno částkou 350,-Kč na zaměstnance za měsíc. Zaměstnanec je povinen zapůjčenou permanentku vrátit do 7-mi dnů.

Permanentky jsou (po předchozí telefonické domluvě) k zapůjčení na pracovišti ST Ostrava, TO Studénka, p. Šablaturová L., tel.č. 9727 57 525 – celkem k zapůjčení 2 ks permanentek