Těrlicko Hotel Fridrich - wellness

 

Hotelu Fridrich, U Hotelu 728/1, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
• tel.: 420 596 423 229, +420 777 913 515
• více informací na: http://www.hotelfridrich.cz/www/cz/wellness/

Zaměstnanec (v souladu se zásadami FKSP) hradí 50% ceny vstupného (zbylá část je hrazena z prostředků zaměstnavatele) tj. 100,-Kč/jeden vstup do wellness světa. Vyúčtování (úhradu) zaměstnanec provede při vrácení permanentky.  

Permanentky jsou určeny zaměstnancům OŘ Ostrava, což je při zapůjčení nutno doložit služebním průkazem. Čerpání je omezeno částkou 500,-Kč na zaměstnance za měsíc. Zaměstnanec je povinen zapůjčenou permanentku vrátit do 7-mi dnů.
Permanentky jsou (po předchozí telefonické domluvě) k zapůjčení na pracovišti:

1)  ST Český Těšín, traťový okrsek v Havířově, ul. Železničářů 6, Havířov, u Bc. Františka Gleta, tel.č. 972 751 466 anebo mob.: 602 727 993 - 2 ks permanentek

2)  PO Český Těšín, Nádražní 274/25, u  p. Grošové Ivety , tel.č. 972 754 266, e-mail: grosova@szdc.cz , v případě nepřítomnosti na sekretariátu PO Český Těšín, u p.Vrečkové Marcely, tel.č. 9727 54 439 – celkem k zapůjčení 2 ks permanentek.